- Sjåføren har helt rett

Markeds- og informasjonssjef Kaare Enæs i Tide Buss sier seg helt enig med sjåfør Marit Engeseth