Ordførarane vil ikkje ha bøyene

Ordførarar i Nordhordland er sterkt skeptiske til planen om å la tankskip liggje i bøyer medan dei ventar på å få laste på Mongstad.