Gjerder inne friområde

Tre mål av grøntområdet mellom Årstad brannstasjon og Fridalen skole gjerdes inne. Naboer er rasende.