Ble reddet av at huset skal rives

En spekulant kjøpte et hus for 1,1 millioner og solgte det videre med grove og skjulte mangler for 1,9 millioner. Nå reddes kjøperne av at huset må rives.