Vil heller ha fleire lærarar enn timar

Fleire skuletimar er uforsvarleg når det ikkje er lærarar til å undervise, meiner opposisjonen.