- Vi samarbeider med Kreftregisteret

Forsvaret oppfordrer veteraner som er syke som følge av tidligere tjeneste til å ta kontakt.