Tromma saman til pølsefest

Tambur Ben Nordby tromma rudl og reinlender. Vegstellet strekte snor og Evangerkorv over vegen, og to ordførarar skar sneiar av pølsa.