• FLASKEHALS: Dette er «Griserumpa», ein 270 graders venstresving i kaibakken i Lavik. Martin Bjørkhaug, Rolf Nygård, Leif Skaar, Signy Nyland, Ivar Kvammen og Monica Sunde Tjønnås (rekna frå venstre) har vanskeleg for å forstå korleis Vegvesenet vil avvikle trafikken i utbyg-gingsperioden. Dei krev at saka blir teken opp att. FOTO: Øiystein Torheim

Reiser bust mot «Griserumpa»

Opprustinga av E39 i Lavik splittar bygda og kommunen. No krev bygdefolk at Høyanger kommunestyre endrar vedtaket om å la vegen gå gjennom sentrum.