- Ikke veldig optimistiske

Folkehelseinstituttet har måttet ta i bruk helt nye metoder for å klare å finne den farlige E. coli-bakterien hos de smittede.