Trailerkrasj på Voss

Store ressurser lette etter sjåføren torsdag morgen.