Ønskjer friluftspark i Mjølkeråen

Velforeininga Toppesanden tilbyr seg å lage forslag til reguleringsplan, målet er ekspropriering og etablering av «Toppesanden friluftspark».