Ølpol for fall

I ni av dei ti kommunane som framleis har ølmonopol, er det fleirtal for butikksal.