90-åring slukket brannen selv

Hjemmehjelpen satte på vaskemaskinen og gikk. Litt senere sto maskinen i full fyr. På utrolig vis klarte Aksel Eliassen (90) å slukke brannen på egen hånd.