Lei av dyneløfting i naustet

– No har det gått for langt. Fylkesmannen kriminaliserer folk som vil overnatta i naustet sitt i staden for i båten som ligg ved bryggja.