Etterlyser svar

Mette Mikkelsen etterlyste på torsdagens styremøte i Helse Bergen svar på hvorfor sykefraværet på Barneklinikken er så høyt.