Dropper sekstimersdagen

Målsettingene er ikke innfridd, mener byrådet, som vil skrinlegge prosjektet fra sommeren av.