Søker med miniubåt

Lokalmiljøet har samlet inn over 800.000 kroner for å fortsette søket etter savnede Charlotte Moene (17).