- Enevald Flåten bør bli flinkere til å lytte

Etter 12 år forlot Jan Roger Voll og familien hans Levende Ord. Pastorens autoritære lederstil var for vanskelig å forholde seg til.