Kan bli presset til å gå i protest

I dag kan Helse Stavanger stå uten styreleder. Odd Arild Kvaløy er under sterkt press om å trekke seg i protest mot vedtaket om å samle all nevrokirurgi i Bergen.