- Høyre har ikke vært flinke nok

SVs Oddny Miljeteig er ikke enig i at Høyre i Bergen har gjort en god jobb med barnehageutbyggingen.