Folkeavrøysting i Fjell

I Fjell kan det bli gjennomført folkeavrøysting om det skal krevast bompengar på nytt fastlandssamband.