Barnehjemsbarn anker mot staten

Ranveig Noren Risberg anker saken mot staten som hun tapte i Bergen tingrett i juni.