Truer med bøter for sommel

For å få slutte på taxiklagene, vil Helse Bergen straffe sommel og lang ventetid med bøter.