Søreide vil vere det nye Nesttun

Får planleggjarane det som dei vil, blir folketalet på Søreide nær tredobla fram til 2030.