Familiedrapet i Stavanger snart henlagt

Motivet bak familiedrapet i Stavanger vil trolig forbli ukjent. Kun rapportskriving gjenstår før politiet henlegger saken.