Mattilsynet roser restauranter

Bare 8 av 31 besøkte spisesteder får kritikk etter Mattilsynets siste inspeksjoner i Bergen.