Utrykning til Domkirken

Røykutvikling fra sikringsskap.