- Fleire fjell treng overvaking

Titals ustabile fjell kan i framtida bli overvaka. I Sogn og Fjordane er det så langt registrert 28 fjellområde der det kan vere fare for store skred.