- Denne plattformen er også historisk

Regjeringen strammer inn asylpolitikken og inviterer arbeidslivet til dialog om likelønn.

 • Aftenposten.no
 • NTB
Publisert Publisert
 • Ingen petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne perioden og dialog med partene i arbeidslivet om likelønnsspørsmål neste år, er to av punktene i Soria Moria 2.
 • Andre viktige punkter i erklæring er utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015.
 • Det vil også bli ny stortingsbehandling av rovdyrpolitikken.
 • Regjeringen vil også styrke timetallet i grunnskolen, og det skal bli en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Videre skal det innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp.
 • Det heter også at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken ved at det satses på fornybar energi.
 • Regjeringen vil også legge fram tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.
Publisert
 1. Kommunevalg 2015

Les mer om dette temaet

 1. - Regjeringsplattform med tydelig Sp-avtrykk

 2. Spetakkel ved reisens slutt

 3. Hvem skal ut?

 4. Tæring etter oljenæring

 5. Sponheims gode vyer

 6. Håpet om et Soria Moria i tåken

BT anbefaler

– Dette er de feilslåtte valgene som har sendt Brann til bunns

Det er en serie av svake valg fra nøkkelpersoner som har sendt Brann til bunns.

LES SAKEN