• (1/2)

- Denne plattformen er også historisk

Regjeringen strammer inn asylpolitikken og inviterer arbeidslivet til dialog om likelønn.