Hva er helårsdekk?

Bussulykken på Strynefjellet har vist at det er stor forvirring rundt begrepet helårsdekk.