- Ren svindel

Da Christen Knagenhjelm fikk brevet fra European City Guide i posten, syntes han det luktet svidd. Det viser seg at firmaet allerede figurerer på mange verstinglister.