Cellekamerater søkes

Fangene i Bergen Fengsel ønsker å utvide vennekretsen. Flere besøk skal gjøre soningen lettere.