Kirken må spare

Bjørgvin bispedømme ønsker verdipakke fra regjeringen.