Uønskede gjester i sengen

Veggedyr er tilbake for fullt i Norge.