Vil bli kvitt bilistene

Tide og Bergen Taxi går inn for å legge ned ordningen med flerbruksfelt i Flyplassvegen.