Tilrår to mil miljøtunnelar på vidda

Tre-fire tunnelar på til saman ca. 20 kilometer over Hardangervidda kan gjera det lettare for villreinen å ferdast i området som i dag vert kryssa av Rv. 7.