Levende ord med egen høyskole

Levende Ord tar sikte på å starte egen høyskole allerede til høsten. I første omgang skal det undervises i statsvitenskap og teologi.