Åtte av ti elever følger ikke med

Åtte av ti norske elever har tankene og konsentrasjonen helt andre steder enn hos læreren når det undervises i klasserommet.