Vil ha ansvar for langtidssykmeldte

Kommunene bør ta det økonomiske ansvaret for langtidssykmeldte. Da kommer de fortere tilbake på jobb, mener finansbyråd i Bergen, Christine Meyer.