Sliter med tunnelkontroll

Vegdirektoratets siste oversikt viser at 97 norske tunneler fortsatt ikke er kontrollert etter at veimyndighetene beordret full gjennomgang av norske veitunneler.