Når media vaktar seg sjøl

Pressens Faglege Utval (PFU) er pressa sitt eige organ, mediefolk har fleirtal, media sine kjørereglar gjeld og det trengst ei omfattande momentliste for å få ein fellande dom mot pressa.