Dømt for å ha mishandla sambuar

Førdemannen som i fjor vår mishandla eks-sambuaren slik at ho fekk hjertestans og hjerneblødning, er no dømt til 28 månader i fengsel.