Vi klager for lite

Problemet med oss nordmenn er ikke at vi sutrer og klager for mye. Vi klager alt for lite, og biter i oss alt for mye.