Positive erfaringar frå Kvam

Hagearbeid og vedhogst slo godt an blant dei demente i Kvam. Samstundes fekk dei pårørande god avlastning.