Bjørnøy stanser bystyrevedtak

Her ville Johannes Kleppa og andre grunneiere bygge 58 boliger. Bystyret sa ja, men miljøvernministeren sier nei.