Løysing for Pastasentralen

Frå og med neste veke er Youssef Mohsen eigar av nye lokale, to hundre meter frå noverande Pastasentral. Her håpar han å starte opp så raskt som mogleg.