Fiskeriministeren: - Ikke godt nok for Norge

Torget holder ikke mål som utstillingsvindu for fiskerinasjonen Norge eller handelsbyen Bergen, mener fiskeriministeren. Samtidig åpner hun døren på gløtt for statlig støtte til opprustningen.