Ikke svar i Astrid-saken

Komiteen som skal vurdere Helse Bergens behandling av kreftsyke Astrid Sætrevik Knutsen (10), har ikke kommet til noen konklusjon.