NAV-ansettelser ute av styring

NAV Hordaland ansatte 80 flere personer enn de hadde budsjett til. Selv om det var ansettelsesstopp.